La funció del disc dur és: emmagatzemar tot el que fem a l’0rdinador, de manera que si ampaguem l’ordiandor les dades queden guardades permanentment.

Anuncis