La placa base també coneguda com a placa mare, és l’encarregada d’interconnectar tots els dispositius interns del teu ordinador

La placa base té dos funcions:

1- Serveix de soport: alguns components de l’ordinador estan conectats o soldats a la placa base

2- Permet la comunicació entre tots els components de l’ordinador: tota la informació que procesa l’ordinador passa per la placa base.

http://www.mur3.com/?p=1860

Anuncis