Les disqueteres són els perifèrics amb els que s’accedeix a aquest tipus d’unitats d’emmagatzematge.

http://heli.xbot.es/wp/?p=4

Anuncis