La font d’alimentació és un dispositiu que converteix la tensió alterna de la xarxa de subministrament, en una o diverses tensions, pràcticament contínues, que alimenten els diferents circuits de l’aparell electrònic.

http://mantenimientoenunclic.blogspot.com.es/2011/06/como-cambiar-una-fuente-de-poder.html

Hi ha dos tipus de corrents:

Anuncis