PREGUNTES SOBRE EL VÍDEO DE “L’APARCAMENT DE TERRES”

1.Què és l’acaparament de terres?

L’acaparament de terres és quan les grans empreses  nacionals i els governs dels països rics tenen una agricultura incapaç d’alimentar la pròpia població i en comptes d’importar aliments produïts per agricultors locals africans o llatinoamericans, compren grans extensions de terres per tal de conrear-les directament. Normalment l’extensió de terra que compren es de 10.0000 hectàrees.  

2.Per què és un problema?

És un problema per dues raons:

a) Perquè aquesta gent es passa la vida plantant aliments però d’aquests aliments que planta, no en consumeix ni el 50%.

b) Perquè per culpa de l’acaparament de Terres, la gent d’Àfrica es veu obligada a deixar les seves cases, els seus treballs i els seus cultius, ja què les grans nacionals i els governs dels països rics els hi “roben” les seves terres.

3.A qui beneficia i a qui perjudica?

Beneficia a les grans empreses nacionals i també  als governs dels països rics perquè guanyen molts diners i molts aliments sense fer tant esforç, però perjudica a la gent d’Àfrica, perquè tot el que cultiven no el consumeixen, si no que ho consumim nosaltres.   Es a dir ells cultiven i nosaltres consumim, per tant nosaltres tenim la culpa de que ells siguin pobres i no tinguin suficient menjar.

4.Posa alguns exemples de productes i de països que pateixin aquesta problemàtica

Alguns països que pateixen aquesta problemàtica són: Àfrica, Guatemala etc…

Anuncis