En aquesta activitat hi han preguntes no contestades, ja que no las sabia contestar però, que després preguntaré al professor i les contestaré.

setmana 2

Anuncis